Басна за жабата и волот

Поучни приказни

Си живела едно време, една зелена жаба со црни и жолти дамки. Таа живеела на зелена ливида до една малечка река. Си играла меѓу камењата, си прескокнувала од едниот до другиот брег, скокала преку растенијата и цвеќињата, бркала и јадела малечки инсекти…

Еден ден, додека се печела на сонцето, жабата видела едно многу големо животно. Тоа бил бел вол со огромни рогови и долга силна опашка.

Жабата се приближила до него и го прашала:

–        Како си станал толку огромен, со толку голема опашка?

–        Бог ме создал таков- одоговорил волот.

–        А може ли и јас да станам голема како тебе?- продолжила да прашува жабата.

–        Пробај …

Жабата почнала да се дуе, телото и станало малку поголемо, а кожата и се тегнела се повеќе и повеќе. Тогаш таа прашала:

–        Пораснав ли колку тебе?

–        Не! и одговорил волот.

Жабата продолжила да се дуе.

–        Ете скоро те стигнав.

–        Никогаш нема да пораснеш колку мене – и рекол волот.

Жабата продолжила да напнува, да се дуе, се додека на крај не пукнала и умрела. Тоа се случило затоа што не можела да се прифати самата себеси таква каква што била.