Што прави докторот?

Доктор Секс

Ајде малку да набљудуваме еден доктор по медицина. Што прави тој? Решава проблеми што пациентот не може сам да ги реши.

Така, човекот констатира здравствен проблем што не може сам да го реши и бара лекар да му помогне. Потоа, лекарот му дава лек, и човекот е излекуван.

Ова навидум изгледа нормално и вообичаено, но проблемот со лекарите е во тоа што тие се ограничени на крпење рани и скршеници. Истовремено, тие не можат да го излекуваат човекот од причините што довеле до повредите. Овие причини се наоѓаат длабоко во потсвеста на човекот, што значи дека човекот може одново да западне во нови здравствени тегоби.

Понекогаш ми се чини дека најважните луѓе на светот се лекарите и адвокатите. Јас меѓу лекарите и адвокатите не правам разлика, затоа што и едните и другите решаваат важни проблеми. Исто така во групата доктори слободно би ги ставил и судиите, па дури и полицајците.

Нарачај ја книгата ДОКТОР СЕКС

За 190 денари со БЕСПЛАТНА достава!