Што е искреноста

Разно

Што е искреноста?

Искреноста е манифестација на духот на вистината што го носиш во себе!

Искреноста е божествена карактеристика и многу важен човечки квалитет. Кога си искрен со себе, ти си искрен и со другите. Во основа, искреноста прави да знаш што сакаш а што неќеш, што ти со допаѓа а што не и во која насока сакаш да се придвижиш.

Искреноста прави:

  1. Да бидеш способен да се набљудуваш себеси и да ги препознаваш своите чувства во врска со сѐ што те опкружува.
  2. Да бидеш способен да постапуваш во склад со тоа што го чувствуваш на начин што ти носи најмногу интерес, без да им причинуваш штета на другите.
  3. Да бидеш способен да проценуваш што треба да промениш кај тебе за да го зголемиш твоето добрување и тие промени бескомпромисно да ги правиш.

Неискрениот човек не може да има убав живот затоа тој што е лесен плен на околината која без колебање ќе му наметне реалност каква што таа сака, каква што неа и одговара, без да води сметка како човекот ќе се чувствува во срска со тоа.

Во основата на сите болни состојби лежи лагата, а неискрениот човек се лаже прво себеси а потоа и другите. И тој човек лесно ќе се разболи емотивно, умствено или физички а тоа ќе се манифестира со сиромаштија, конфузија и негово пропаѓање на секое животно поле.

Еве што вели Библијата за искреноста:

Бог е духот на вистината

Биди способен да бидеш искрен и кон себе и кон другите и тоа на долги патеки ќе ти донесе невидени резултати затоа што искреноста ќе направи твојата длабока суштина да се манифестира лесно и брзо, а во длабоката суштина на сите луѓе е благосостојбата на секое поле.