Зошто е важна слободата?

Доктор Секс

Убава врска е љубовната врска што води кон љубовна цел, создадена од слободен афинитет. Слободен значи посакуван афинитет.

Изразот посакуван афинитет во себе содржи два збора:

Посакуван = посакуваме да создадеме нешто што не постои, а потоа, му се препуштаме на афинитетот = привлечната сила да нè одведе до целта.

На крајот стигнуваме до крајниот феномен во форма на креација што сме ја посакувале претходно.

Сè што е убаво на овој свет, вклучувајќи ги убавите врски, создадено е од слободен афинитет. Тоа е простиот закон на среќните луѓе. Фокусот врз љубовта создава посакуван афинитет и го наградува човекот со чувство на радост.

Секако, љубовната убавина како и сите други убавини што ги создал човекот на овој свет е ретка појава, затоа што за убава врска е потребна мајсторија и работа. Почеста е појавата на креирање на една друга реалност што се вика дефектна врска.

Нарачај ја книгата ДОКТОР СЕКС

За 190 денари со БЕСПЛАТНА достава!