Пророштвото на Карл Маркс

Мисли од големи умови

Сопствениците на капиталот ќе почнат да ги поттикнуваат работниците да купуваат скапа стока, станови и технологии, притоа обврзувајќи ги на скапи кредити до степен на неиздржливост. Неплатените долгови ќе предизвикаат банкрот на банките кои ќе мора да бидат национализирани, по што државата ќе тргне по патот кој води кон комунизам.

Карл Маркс, 1867.