Алберт Ајнштајн за лудоста

Мисли од големи умови

Лудоста е кога правиш едно исто и очекуваш различни резултати.