За сегашниот момент

Мисли од големи умови

Има само два дена во годината кога што не може да се стори ништо. Едниот се вика вчера, а другиот се вика утре. Така, деес е ден за љубов, за вера и најмногу за живот.

Далај Лама