Кристијан Ларсон за здравјето

Цитати од Кристијан Ларсон

Има закон што вели дека никаква болест не може да влезе во човечкиот систем се додека тој систем е полн со животна енергија. Во тој поглед, твојата основна животна цел треба да биде твојата постојана поврзност со изворот на животната енергија.

Кога ќе ја научиш таа голема уметност, ти секогаш ќе бидеш добар, силен и ќе живееш долг, среќен и активен живот, уживајќи го секој момент од животот до највисок степен.