Секоја мисла е сугестија; секој збор е сугестија; секоја постапка е сугестија. И начинот на којшто мислиш, зборуваш и делуваш ќе определи каква ќе биде природата и моќта на сугестијата. Занемари го овој закон и ти самиот ќе станеш својот најголем непријател. Дај му на овој закон научна примена во сите области на твоето постоење и ти постојано ќе жнееш успеси на секое поле.