Author: valentino

КАКО СЕ СОЗДАВА СТРЕСОТ

Кога човекот ќе ја загуби дистанцата со околината, околината му станува многу блиска и на тој начин неговиот ум наместо да се идентификува со своето себство, се идентификува со околината. Тоа создава стрес, затоа што преголемата близина во телото автоматски активира механизам за самоодбрана.

Повеќе

ЗОШТО ВО ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ИМА ТОЛКУ МНОГУ ЛАЈФ КОУЧЕВИ, МОТИВАТОРИ, КОНСУЛТАНТИ, ПОЛИТИЧКИ АНАЛИТИЧАРИ И ИНФЛУЕНСЕРИ?

Се нема работа, па луѓето си измислуваат никому потребни непостоечки и нереални работни места со кои им ја одземаат работата на поповите и на реалните учители кои се на изумирање.
Но не е дека реално нема работа. Работа има, но малку луѓе се заинтересирани да работат реална работа

Повеќе

Простиот човек размислува како овца

Просечниот човек се однесува како овца. Тој не сака да знае дека неговите деца ќе завршат по фирми хипнотизирано работејќи, трошејќи и замајќи кредити, сѐ во интерес на тоа капиталистите и банкарите да стануваат сѐ подебели и помоќни.

Повеќе

СЛЕДЕТЕ МЕ НА ФЕЈСБУК