Дамата, домаќинката и курвата

Дамата, домаќинката и курвата

За подобро да се запознаете со содржината на книгата, овде ви даваме преглед на содржината на истата. Главните поглавја се обележени со задебелени букви.

 СОДРЖИНА НА КНИГАТА

НАМЕСТО ЗДОДЕВЕН ВОВЕД

Дамата
Домаќинката
Курвата
Улогите

1. ЖИВОТОТ

Смислата на животот
Животот како игра

2. ИГРИТЕ

Играта над игрите
Улогите во љубовната игра (идентитетите)

3. ИГРАЧИТЕ

Тајната на добрите играчи
Тајната на врвните играчи

4. ЦЕЛИТЕ

Комуникацијата
Убавата игра
Грдата игра

5. СЛОБОДАТА

Среќната жена
Еден убав став на среќните лу­ѓе

6. РОПСТВОТО

Расипувачите на забави
Како да станеш несреќен
Глупостите, илузиите и простотиите
Исклучително штетната состојба „можеби”
Угнетувачите
Манипулаторите

7. ПАТОТ КОН СЛОБОДАТА

8. ЕМОЦИИТЕ

Сакање
Мразење
Позитивните и негативните емоции

9. КАКО ДО ПОУБАВ ЖИВОТ

Користа
Партнерот во љубовната игра
Принцот од бајките, мит или реалност?
Како се создава идентитет

10. СОПКИТЕ

Штетните убедувања
Инаетот
Заглавувањето во идентитетот

11. ИЗЛЕЗОТ

Научете да создавате комплементарни цели
Доброто однесување
Егото
Чесноста

12. ИДЕНТИТЕТИТЕ

Слободата да земеме и напуштиме идентитет
Што може да направите веднаш?
Глупавата жена

13. ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЖЕНА

Една голема лага што треба да биде разоткриена
Проценките на интелигентната жена
Придобивките
Пример за добра проценка
Втор пример за добра проценка
Пример за лоша проценка
Пример за екстремно лоша проценка
Како се прави лоша проценка

14. ДАМАТА, ДОМАЌИНКАТА И КУРВАТА

Не постојат глупави жени
Селанецот и принцезата
Интелигентниот маж
Секој човек може да биде интелигентен

15. ТЕЛЕВИЗИЈАТА

16. ПОГЛАВЈЕ ОБЕЛЕЖЕНО СО ЖОЛТ ФОСФОРЕН СПРЕЈ

17. НАМЕСТО ЕПИЛОГ

18. НЕКОЛКУ ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ