Самодисциплината е настојување на единката свесно и волно да се придржува кон одредени животни правила со цел поквалитетен живот.

Колку е човекот поумен, толку повеќе има самодисциплина.

Инаку, мрзата како основен генератор на недисциплината е еден од основните фактори за зглемувањето на глупавоста кај луѓето. Глупавоста и мразата се мајка и татко на сите пороци кои го водат човекот кон телесна и духовна бездна.

Фотографија  © Depositphotos.com/Jaykayl